Van Büyükşehir Belediyesi
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MÜLKİYETİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZE AİT HİSSELİ TAŞINMAZIN SATIŞ İHALESİ İLANI

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN)

İLAN

 

            MADDE 1 : İlimiz İpekyolu İlçesi, Şerefiye Mahallesi, ada 61 parsel 37‘de kayıtlı 820,00 m²‘lik taşınmazın mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait 563,75 m²‘lik hissesinin 04/10/2023 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.inci maddesi (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif suretiyle satış ihalesi yapılacaktır.

            MADDE 2 : Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 04/10/2023 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00’da İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 3. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif suretiyle satış ihalesi yapılacaktır.

            MADDE 4 : İşin muhammen bedeli 24.805.000,00 –TL + KDV olup muhammen bedel üzerinden  % 3 geçici teminat alınacaktır. ( 744.150,00 TL )

            MADDE 5 : İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

            MADDE 6: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir

MADDE 7: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Gerçek Kişiler İçin;

a)  Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b)  İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)

c)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

ç)  İmza Beyanı (Noter onaylı)

d)  Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)

e)  Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Mektubu

f) Büyükşehir Belediyesi İlişiksiz Belgesi  (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

g) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)

ğ) Yer görme belgesi

 

Tüzel Kişiler için;

a) Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)

c)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

ç) Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)

d) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’

e) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

f) Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sürgüsü,

g) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Mektubu

ğ) Büyükşehir Belediyesi ilişiksiz belgesi (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

h) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)

ı) Yer görme belgesi

 Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden Belediye Encümeni'ne müracaatları;

                                                                                                İLAN OLUNURBu içerik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun bir şekilde web sitemizde çerez kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.