Page 2 - 2017 Faaliyet Raporu
P. 2

İçindekiler

        1 GENEL BİLGİLER ..................................................................................................................................... 3
         1.1  MİSYON – VİZYON – TEMEL İLKE VE DEĞERLER ........................................................................ 3

         1.2  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ................................................. 3
          1.2.1 5216 SAYILI KANUN .............................................................................................................. 3

         1.3  YÖNETİM YAPISI VE TEŞKİLATI .................................................................................................. 8
          1.3.1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİ ......................................................................................... 8
         1.4  İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ...................................................................................................... 12

          1.4.1 ÖRGÜT YAPISI ..................................................................................................................... 12
          1.4.2 FİZİKSEL YAPI ...................................................................................................................... 13

          1.4.3 TEKNOLOJİK KAYNAKLAR .................................................................................................... 19
          1.4.4 İNSAN KAYNAKLARI ............................................................................................................. 19

          1.4.5 SUNULAN HİZMETLER ......................................................................................................... 26
        2. AMAÇ VE HEDEFLER ........................................................................................................................... 39

         2.1  İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ .............................................................................................. 39
         2.2 TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER ............................................................................................ 39
        3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .......................................................................... 40

         3.1  MALİ BİLGİLER ........................................................................................................................ 40
         3.2 PERFORMANS BİLGİLERİ ............................................................................................................... 47

         3.2.1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ................................................................................................................. 47
         3.2.2 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ............................................................................................... 47
         3.2.3 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ................................................................... 53

         3.2.4 DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI .................................... 59
         3.2.5 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI .................................................................................. 61

         3.2.6 EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ....................................................................................... 63
         3.2.7 ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI .................................................................................... 69

         3.2.8 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ................................................................................................. 72
         3.2.9 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI .................................................................................. 80

         3.2.10 İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ........................................................................... 87
         3.2.11 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI .................................................................................................... 88
         3.2.12 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ........................................................................ 91

         3.2.13 MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ......................................................... 99
         3.2.14 MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ................................................................................ 101

         3.2.15 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ........................................................................................ 101
         3.2.16 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ............................................................................... 108
   1   2   3   4   5   6   7