Page 4 - 2017 Faaliyet Raporu
P. 4

1 GENEL BİLGİLER


        1.1 MİSYON – VİZYON – TEMEL İLKE VE DEĞERLER

        Misyonumuz

        Hizmette adalet ve eşitliği ilke edinerek Yerel ve ortak nitelikli talepleri karşılayan, insana değer veren,

        çözüm odaklı hizmetler üretmek, sağlık ve refah içinde yaşanabilir bir kent oluşturmak ve Van halkının
        yaşamını kolaylaştırmak.


        Vizyonumuz

        Afetlere karşı hazırlıklı, kültürel zenginliğinden güç alan, engellileri ve muhtaçları toplum ile

        bütünleşmiş, ilimizin tanıtımına katkı sunan, Teknolojik sistemlerini kullanan, temiz ve doğal çevre içine
        yaşamı ilke edinen marka bir şehir olmak.


        İlkelerimiz ve Temel Değerlerimiz

        • İnsana ve çevreye duyarlıyız, kültürel ve toplumsal değerlere sahip çıkarız.
        • Katılımcı, çoğulcu yönetim vazgeçilmezimiz, gelişimde öncü olmak hedefimizdir.
        • Hizmette adalete ve eşitliğe önem veririz.
        • Kaynakları etkin ve verimli kullanmanın önemine inanırız.
        • Ulaşılabilirlik, güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlikten ödün vermeyiz.
        • Kentimizi ve çevremizi sağlıklı ve refah içinde yaşayacak modern bir kente dönüştürmek için çalışırız.

        • Acil durum ve afetlerde etkin, çabuk ve doğru müdahalenin önemiyle hareket eder, önleyici tedbirler
        alırız.

        • Kaliteli ve vatandaş odaklı hizmetlerimizle her zaman yanınızdayız.
        • Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkmak ve bunu gelecek nesillere aktarabilmek için kentlilik
        bilincinin oluşturulmasını hedefleriz.
        • Vatandaşlarımızı güler yüzle karşılar, gülen yüzle uğurlarız.
        • İç ve dış paylaşımlarımızla ilişkilerimizi iyi yönetişim esasına dayandırırız.
        • Çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişimini destekleriz.
        • Eğitim, kültür, sanat ve sporu destekleriz.
        • Çağdaşız, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açığız.
        • Gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlere öncelik veririz.


        1.2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI


        1.2.1 5216 SAYILI KANUN
        Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

        a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini,
        yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

        b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000
        arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir
   1   2   3   4   5   6   7   8   9