Van Büyükşehir Belediyesi
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MEMUR ADAYLARI SÖZLÜ SINAVLARININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar ışığında İçişleri Bakanlığı’nın 26.04.2021 tarihinde yayımladığı Genelge doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren  17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma dönemine geçilmiştir. Tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması gibi bir dizi tedbirler alınmıştır.

 

Bu bağlamda; Van Büyükşehir Belediyemiz bünyesine Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında istihdam edilmek üzere 23.02.2021 tarihinde yapılan memur alım ilanına 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında başvurular alınmış, değerlendirme komisyonunca yapılan inceleme neticesinde ilanda belirtilen şartları haiz olup, sözlü sınav ve uygulama sınavına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınav tarihleri 05.04.2021 tarihinde Büyükşehir Belediyemiz web sitesi üzerinden yayımlanmıştır. 

 

13.04.2021 - 07.05.2021 tarihleri arasında yapılması uygun görülen ve 13.04.2021 tarihinden itibaren başlayan sınavlar, tam kapanmaya istinaden ülke genelinde alınan tedbirler neticesinde 28.04.2021 Çarşamba saat 17:00’ye kadar devam edecektir. 29.04.2021-07.05.2021 tarihlerinde yapılması planlanan sınavlar ise tam kapanma süresinin bitim tarihi olan 17.05.2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri 17.05.2021 tarihi sonrası yeni değerlendirmeler ışığında Büyükşehir Belediyemiz web sitesi üzerinden ilan edilecektir.  

 

Kamuoyuna duyurulur.

 


Bu içerik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.