VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yukarınorşin Mah. 2571, 2572, 2573, 2574, 2575 ve 2576 nolu adalarda 18. Madde uygulanması

İlimiz Merkez İpekyolu İlçesi Yukarınorşin Mahallesi 2571, 2572, 2573, 2574, 2575 ve 2576 no’lu adalarda kayıtlı bulunan taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince uygulama yapılmıştır. Yapılmış olan Geridönüşüm ve Yeni Uygulamaya ilişkin; parselasyon planları, özet cetvelleri ve dağıtım cetvelleri 03/04/2019 tarih 037 sayılı Encümen Kararına istinaden 21/06/2019 tarihinden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Bu duyuru 24 Haziran 2019 tarihinde web sitemizde yayınlanmıştır.