VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yukarınorşin Mah. 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029 ve 4030 nolu adalarda 18. Madde uygulanması

İlimiz Merkez İpekyolu İlçesi Yukarınorşin Mahallesi 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029 VE 4030 no’lu adalarda kayıtlı bulunan taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince uygulama yapılmıştır. Yapılmış olan Geridönüşüm ve Yeni Uygulamaya ilişkin; parselasyon planları, özet cetvelleri ve dağıtım cetvelleri 19/06/2019 tarih 049 sayılı Encümen Kararına istinaden 27/06/2019 tarihinden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Bu duyuru 27 Haziran 2019 tarihinde web sitemizde yayınlanmıştır.