Van Büyükşehir Belediyesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği

Duyurular

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği

KUZEY VAN GÖLÜ SELÇUKLU KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ VE TATVAN TURİZM MERKEZİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI​

    01.02.2017 ASKI İLAN TUTANAĞI
 
 
 
       Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel  Müdürlüğünün 29.01.2016 tarih ve 225/07 sayılı kararı ile uygun görülerek 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup, ABÇDP-13217,1 PİN numaralı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği, Van Büyükşehir Belediyesi Askı İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılması talep edilmiştir.
 
    Söz Konusu askı ilanı 01.02.2017-02.03.2017 Tarihleri arasında askıda kalacak olup askı ilanı 02.03.2017 tarihinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
     Van Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Nazım Planlama Şube Müdürlüğüne ait web sitesinde ilana çıkarılmıştır.
 
            İş bu tutanak; 01.02.2016 tarihinde 5 (beş) nüsha olarak tanzim edilerek imza altına alınmıştır.
 
             Kararın Askı İlan Tarihi: 01.02.2017
             Kararın Askı İlanı İndirme Tarihi:
 
 
 
 
                           Zeliha ŞAHİN                                                                  Derya KILIÇ                                     
                           Büro Memuru                                                             Şehir Bölge Plancısı                                        
 
 
 
 
Azad Serhat GÜLTEPE
İmar Şehircilik Daire Başkan V.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

09.02.2017 tarihli Nazım İmar Plan Değişikliği ( Çatak )

09.02.2017 tarihli Nazım İmar Plan Değişikliği ( Çatak )

.
İndirmek İçin Tıklayınız.

DEVAMI

BASINA VE KAMUOYUNA…

BASINA VE KAMUOYUNA…
 
Bazı basın yayın kuruluşlarında Van Büyükşehir Belediyesi’nde 96 zabıtanın işine son verildiği haberleri üzerine bu açıklama Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yapılmıştır.
Van Büyükşehir Belediyesi, 16.12.2014 tarihinde Büyükşehir Belediyesinde görevlendirilmek üzere, 3’ü engelli olmak üzere toplamda 100 ‘Yardımcı Zabıta Hizmeti Hizmet Alım İşi’ adı altında bir ihale gerçekleştirmiş. Söz konusu ihale 6 milyon 214 bin 872 TL bedelle Van merkezli Ant-Pa End. Yem. Tem. Tic. ve San. LTD. Şti. tarafından kazanılmıştır.
İş başlangıç tarihi 04.02.2015 bitiş tarihi ise 03.02.2017 olan 24 aylık yardımcı zabıta hizmet alımı işi bugün itibariyle sona ermiştir.
İhalenin sona ermesinin ardından bazı basın yayın organlarında ortaya atılan mesnetsiz iddiaların gerçek yönü ele alınmamış haberlerde tamamen algıya dönük bir yöntem izlenmiştir. Gazeteciliğin karşıt görüş karinesi dikkate alınmayarak tek taraflı, izandan yoksun değerlendirmeler dikkate alınarak Büyükşehir Belediyemiz suçlanmıştır.
İddiaların aksine Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Taşyapan’ın İçişleri Bakanlığınca göreve atanmasından bu yana hep kendi çalışanlarının haklarını korumuştur.
Açık ve net olarak bilinmelidir ki yukarıda da ifade edildiği üzere Ant-Pa Endüstriyel’den alınan 24 ay süreli hizmet alım işi sona ermiş ve yeni bir ihale de yapılmamıştır.
İhale tamamlanış tarihi olan bugün (03.02.2017) itibariyle, Büyükşehir Belediyemiz yasal veya hukuksal anlamda tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olup bugünden sonra doğabilecek tüm sorumluluklar Ant-Pa Endüstriyel’e aittir.
Sonuç olarak; Van halkının ve kamuoyunun Büyükşehir Belediyemizce herhangi bir işten çıkarma olayının olmadığını ihale süresi tamamlanan hizmet alımının bazı basın yayın organlarında aksedilenin tamamen algıya dönük bir çalışma olduğu bilinmelidir. Bu doğrultuda basının ve kamuoyunun bu tür algı çalışmalarını dikkate almamalarını istirham ederiz. 
Saygılarımızla…
 
 
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
 

DEVAMI

Başkanımız

Van Belediye Başkanı İbrahim Taşyapan
İbrahim Taşyapan
Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili