Kültür ve Turizm Bakanlığı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği
KUZEY VAN GÖLÜ SELÇUKLU KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ VE TATVAN TURİZM MERKEZİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI​
    01.02.2017 ASKI İLAN TUTANAĞI
 
 
 
       Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel  Müdürlüğünün 29.01.2016 tarih ve 225/07 sayılı kararı ile uygun görülerek 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup, ABÇDP-13217,1 PİN numaralı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği, Van Büyükşehir Belediyesi Askı İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılması talep edilmiştir.
 
    Söz Konusu askı ilanı 01.02.2017-02.03.2017 Tarihleri arasında askıda kalacak olup askı ilanı 02.03.2017 tarihinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
     Van Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Nazım Planlama Şube Müdürlüğüne ait web sitesinde ilana çıkarılmıştır.
 
            İş bu tutanak; 01.02.2016 tarihinde 5 (beş) nüsha olarak tanzim edilerek imza altına alınmıştır.
 
             Kararın Askı İlan Tarihi: 01.02.2017
             Kararın Askı İlanı İndirme Tarihi:
 
 
 
 
                           Zeliha ŞAHİN                                                                  Derya KILIÇ                                     
                           Büro Memuru                                                             Şehir Bölge Plancısı                                        
 
 
 
 
Azad Serhat GÜLTEPE
İmar Şehircilik Daire Başkan V.


Askı İlan Tutanağı Dosyalarını İndir

 
BELEDİYE BAŞKANI
baskan
Murat ZORLUOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkan V.
Van Otobüs Saatleri
Su Borcu Ödeme
188
E-imar
Belvan Dolum Noktaları