Van Büyükşehir Belediyesi
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkarak, yasaların vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde, hizmetlerimizi modern bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirerek, insanların yaşadıkları şehirden zevk almalarını sağlamak.

VİZYONUMUZ

Daha planlı bir Van, daha estetik ve daha konforlu bir kent hayatı için vizyonumuz  'Planlı gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişim'dir.
 

İLKELERİMİZ

 • Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışı benimsemek,
 • Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelişmeyi sağlamak ve yeni projeler üretmek,
 • Yaratıcı ve yenilikçi olmak,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
 • İnsan odaklı ve hemşerilerin memnuniyetini esas alan hizmet sunmak,
 • Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek,
 • Sosyal belediyeciliği esas almak,
 • Halkın değerlerine saygılı olmak,
 • Kültürel ve doğal değerleri korumak,
 • Çevre korumaya önem vermek ve bunun için gereken koşulları oluşturmak,
 • Karar alma sürecine katılımı genişletmek,
 • Kentlilik bilinci ve hemşeri kültürü oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek.