Van Büyükşehir Belediyesi
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Askı İlan Tutanağı

    İlimiz, İpekyolu İlçesi, Selimbey, Topçuoğlu, Buzhane ve Hatuniye Mahallelerinde 158 Ha'lık alanda 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071,5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159 ve 5160 nolu adalarda kayıtlı bulunan taşınmazlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereğince uygulama yapılmıştır. Yapılmış olan yeni uygulamaya ilişkin; parselasyon planları, özet cetvelleri ve dağıtım cetvelleri 21/04/2021 tarih 56 sayılı Encümen Kararına istinaden 18/05/2021 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sitesinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


Bu Askı İlan Tutanağı 18 Mayıs 2021, 11:57 Tarih ve Saatinde Websitemizde Yayınlanmıştır.