Van Büyükşehir Belediyesi
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Askı İlan Tutanağı

    İlimiz, İpekyolu İlçesi, Hafıziye Mahallesinde 3863 Ada, 1 ve 2 Nolu Parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince uygulama yapılmıştır. Yapılmış olan yeni uygulamaya ilişkin; parselasyon planları, özet cetvelleri ve dağıtım cetvelleri Van Büyükşehir Belediyesi'nin 14/04/2021 tarih ve 54 Sayılı Encümen Kararına istinaden 26/04/2021 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosu ve resmi internet sitesinde 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Bu Askı İlan Tutanağı 26 Nisan 2021, 13:53 Tarih ve Saatinde Websitemizde Yayınlanmıştır.