Page 5 - 2019 PERFORMAN S WEB
P. 5

Kıymetli Van’lılar;           Van Büyükşehir Belediyesi olarak “Önce İnsan” dedik, çalışmalarımızı insanın,
        kentimizde yaşayan her bir vatandaşın mutluluğunu esas alarak, onları gülümsetme çabasıyla
        sürdürüyoruz. Vatandaşımızın mutluluğu, bize göre adaletli bir yönetimle, onların katılımcı
        olarak yer aldığı, kararlarda etkili olduğu; şeffaf bir yönetim biçimiyle gerçekleşebilir. İşte bu
        anlayış doğrultusunda, oluşturduğumuz Büyükşehir Belediyesi 2019 Performans Programı
        faaliyet dönemi içindeyiz.

           2019 Performans Programı içeriğinde, devam edecek olan hizmetlerimizin yanı sıra,
        Van’ı geleceğe taşıyacak projeleri belirledik. Performans hedeflerimizi, bu program
        doğrultusunda gerçekleştireceğimiz faaliyet ve projelerimizle yaşama geçireceğiz. Performans
        programımızın sonuçları, “adaletli” ilkemizin gereği olarak, her yıl hazırladığımız ve Van
        Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan Faaliyet Raporları aracılığıyla paylaşılmaktadır. Her
        zaman olduğu gibi Van Büyükşehir Belediyesi, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı
        doğrultusunda deneyimlerini paylaşarak, hem Van’ımızın hem de Türkiye’deki diğer yerel
        yönetimlerin gelişimine katkı sağladığı gibi, daha aktif yurtdışı ilişkileri ile de dünyada iyi
        uygulama örneklerini kentimizle buluşturmakta ve aynı zamanda yeni projelerimizin hayata
        geçirmek için araştırmalarımız devam etmektedir.


           2019 Yılı bütçelerin kurumsal öncelikleri doğru yansıtması ve rehber olması ise
        performans programları yoluyla olmaktadır. Performans programının kurumsal öncelikleri
        yansıtacak samimi bir şekilde hazırlanması ve program döneminde etkin uygulanması
        yönetimin başarısı anlamına gelmektedir. Bu çerçevede özellikle son dönemde belediyemizin
        kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik olarak birçok çalışma yürütülmektedir. İç kontrol
        sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar, mali yönetim sisteminin
        iyileştirilmesi suretiyle kurum, birim ve çalışan performansının ölçülmesine yönelik faaliyet ve
        projeler belediyemizin kurumsal kapasitesinde önemli iyileşmeler sağlamış, personelimizin
        motivasyonunu ve sahiplenmesini önemli düzeyde artırmıştır.

           Van’ lıların gurur duyduğu örnek ve bölgenin lideri bir kent oluşturmak adına, 2019
        Performans Programı’nın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum
        kuruluşlarına, akademik odalara, kamu kurum ve kuruluşlarına, muhtarlara ve en değerlisi
        istek, öneri ve eleştirilerini çeşitli yollarla bize ileterek iyileştirmeye açık alanlarımızı görmemizi
        sağlayan Van’ lılara katkılarından dolayı teşekkür ederim.                                                                  Murat Zorluoğlu

                                  Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekil

                                 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 PERFORMANS 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10