Page 6 - 2019 PERFORMAN S WEB
P. 6

GENEL BİLGİLER        1.1  MİSYON, VİZYON VE TEMEL İLKE VE DEĞERLER


        MİSYONUMUZ


        Şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkarak, yasaların vermiş olduğu görev ve yetkiler
        çerçevesinde, hizmetlerimizi modern bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirerek, insanların
        yaşadıkları şehirden zevk almalarını sağlamak.
        VİZYONUMUZ


        Daha planlı bir Van, daha estetik ve daha konforlu bir kent hayatı için vizyonumuz 'Planlı gelişim,
        Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişimdir

        TEMEL İLKELER VE DEĞERLER


        Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışı benimsemek,

        Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelişmeyi sağlamak ve yeni projeler üretmek,

        Yaratıcı ve yenilikçi olmak,

        Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,

        İnsan odaklı ve hemşerilerin memnuniyetini esas alan hizmet sunmak,
        Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek,

        Sosyal belediyeciliği esas almak,

        Halkın değerlerine saygılı olmak,

        Kültürel ve doğal değerleri korumak,

        Çevre korumaya önem vermek ve bunun için gereken koşulları oluşturmak,

        Karar alma sürecine katılımı genişletmek,
        Kentlilik bilinci ve hemşeri kültürü oluşmasına katkıda bulunmak,

        Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek.

        1.2 BÜYÜKŞEHİR GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI


        1.2.1 5216 Sayılı Kanun


                                 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 PERFORMANS 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11