Van Büyükşehir Belediyesi
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

65 ADET OTOBÜS/KAMYON ŞOFÖRÜ VE 5 ADET İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ ALIMINA İLİŞKİN YAPILACAK MÜLAKATA DAİR DUYURU

65 ADET OTOBÜS/KAMYON ŞOFÖRÜ VE 5 ADET İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ ALIMINA İLİŞKİN YAPILACAK MÜLAKATA DAİR DUYURU

BELVAN Ulaşım Sanayi Tic. Ltd. Şti. bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak olan 65 adet otobüs/kamyon şoförü ve 5 adet iş makinası operatörü için başvuruları kabul edilen kişiler arasından mülakata çağrılacak 260 adet otobüs/kamyon şoförü adayı ve 20 adet iş makinası operatörü adayı Noter tarafından kura çekilerek belirlenmiş ve kuradan çıkan kişiler listesi Van Büyükşehir Belediyesi resmi web sayfasında ilan edilmiştir.

Bahse konu noter kura çekimi sonucu isimleri belirlenen başvuru sahiplerinin ilanda belirtilen belgelerini istenildiği şekilde hazırlayarak en geç 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet binasında bulunan Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti’ye elden teslim etmeleri ve süresi içerisinde belirtilen belgeleri teslim etmeyen veya eksik belge teslim eden başvuru sahiplerinin mülakata çağrılmayacağı duyurulmuştu.

Buna göre, yapılan incelemede otobüs/kamyon şoförlüğü alımı için 16 kişi 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar istenilen  evrak ve belgeleri Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti’ye teslim etmediğinden mülakata alınmayacaklardır. Otobüs/kamyon şoförlüğü için istenilen evrak ve belgeleri teslim eden 19 kişinin, iş makinası operatörlüğü için ise 3 kişinin  evrak ve belgeleri istenilen başvuru kriterlerini sağlamadığı anlaşıldığından mülakata girmeye hak kazanamamışlardır.  Otobüs/kamyon şoförlüğü için 225 kişinin, iş makinası operatörlüğü için ise 16 kişinin istenilen evrak ve belgeleri süresinde eksiksiz teslim etmeleri ve ibraz edilen evrak ve belgelerin başvuru kriterlerini sağlamaları nedenleri ile mülakata çağrılmaya hak kazanmışlardır. 

65 adet otobüs/kamyon şoförü ve 5 adet iş makinası operatörü alımı için uygulamalı ve sözlü mülakat gerçekleştirilecektir. Şoförlük becerisinin ölçülmesine ilişkin uygulamalı mülakat 15.02.2021, 16.02.2021 ve 17.02.2021 tarihlerinde İpekyolu Caddesi Üzeri Eski YSE Adresinde kurulu bulunan Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına ait Garaj Amirliği sahasında gerçekleştirilecektir. Sözlü mülakat ise 18.02.2021 ve 19.02.2021 tarihlerinde Hacıbekir Mah. Doğu Caddesi İpekyolu/Van adresinde kurulu bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Hacıbekir Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Mülakat konuları ve puanlama kriterleri aşağıdaki gibidir:

Mülakat Konusu

Puan

Uygulamalı Şoförlük Becerisi

50 Puan

Trafik Kuralları ve Araç Donanım Bilgisi

25 puan

Kendini tanıtma ve ifade etme kabiliyeti

25 puan

 
Mülakat yukarıda belirtilen konular ve karşısında yazılı puanlar üzerinden değerlendirilecektir. Yapılacak mülakatlar sonucunda en az 70 puan almış kişiler başarılı sayılacaktır. 70 puandan az puan alanlar ise başarısız kabul edilecektir. Mülakat tamamlandıktan sonra başarılı kabul edilen adayların almış oldukları puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak, Otobüs/kamyon şoförlüğü için puanı en yüksek ilk 65 kişi Otobüs/kamyon şoförü, iş makinası operatörlüğü için puanı en yüksek ilk 5 kişi ise iş makinası operatörü olarak BELVAN Ulaşım Sanayi Tic. Ltd. Şti. bünyesinde asil olarak istihdam edilmeye hak kazanacaklardır. 70 ve üzeri puan alanlardan alınacak personel sayısının bir katı kadar yedek aday belirlenecektir. 
İşe alınmış olsalar dahi işe alınma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin girişlerinin iptal edilmesi, işe geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da işe başlama hakkından vazgeçilmesi sebebiyle boş kalan pozisyonlara başarı puan sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren 2 aylık süreyi aşmamak üzere yedekler arasından başarı sıralamasına göre işe başlatma yapılacaktır.
Konuya ilişkin listelere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. 
Otobüs/kamyon şoförlüğü için şoförlük becerisinin ölçülmesine ilişkin yapılacak mülakata alınacak kişilerin mülakat tarihleri ve saati aşağıdaki gibidir:

Listeye ulaşmak için linki tıklayınız... 

İş makinası operatörlüğü için operatörlük becerisinin ölçülmesine ilişkin yapılacak mülakata alınacak kişilerin mülakat tarihleri ve saati aşağıdaki gibidir:

Listeye ulaşmak için linki tıklayınız... 

Hacıbekir Mah. Doğu Caddesi İpekyolu/Van adresinde kurulu bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Hacıbekir Kültür Merkezinde yapılacak sözlü mülakat tarih ve saatleri aşağıdaki gibidir.

Listeye ulaşmak için linki tıklayınız... 

Otobüs/kamyon şoförlüğü ve iş makinası operatörlüğü için istenilen evrak ve belgeleri teslim eden kişilerin ibraz ettikleri evrak ve belgeler üzerinde yapılan incelemede toplam 22 kişinin başvuru kriterlerini taşımadıkları anlaşıldığından mülakata girmeye hak kazanamamışlardır. Başvuru kriterlerini taşımayan ve bu nedenle mülakata girmeye hak kazanamayan kişilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Listeye ulaşmak için linki tıklayınız... 

Otobüs/kamyon şoförlüğü alımı için toplam 16 kişi 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar istenilen  evrak ve belgeleri Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti’ye teslim etmediğinden mülakata girmeye hak kazanamamışlardır. Söz konusu kişilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Listeye ulaşmak için linki tıklayınız...