VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tıbbi Atık Yönetim Planı

BELEDİYE TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI

I- GENEL BİLGİLER

 1. Belediyenin Adı        : VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI)

 2. Adresi                        : SEHİT FEHİM ARVASİ MAHALLESİ, ÖZDEMİR      SOKAK, NO:5, 65100 İPEKYOLU VAN

 3. Telefon Numarası     : 444 44 65

 4. Faks Numarası         : 0432 216 20 08

 

II-İDARİ BİLGİLER

 • Tıbbi Atıkların Yönetiminden Sorumlu Kişi: MURAT TÜRLÜ - ÇEVRE KORUMA KONT. VE ATIK ŞUBE MÜD.

                                                                                                                        ERDOĞAN GÜL   - TEKNİK PERSONEL

 • Telefon Numarası                                             : Şube Müdürü: 05051567089– Teknik Personel: 05530626565
 • E-posta Adresi                                                   : murat.turlu@van.bel.tr – erdogan.gul@van.bel.tr
 • Planın Dönemi                                                  : 2020-2023

 

III-TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

           TIBBİ ATIK KAYNAKLARI

Belediye sınırları içinde bulunan sağlık kuruluşlarının isimleri, adresleri, telefon numaraları, geçici depolama sistemleri ve tıbbi atık miktarları; Ek-1’ de verilmiştir.

            TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI

III.2.a) Lisanslı taşıma firması (firma adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası)

 • Tesis Adı                    : DOĞA ATIK YÖNETİMİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • Adresi                        : ÖZALP YOLU ÜZERİ BEYÜZÜMÜ MAH HOŞGEDİK MEVKİİ
 • Telefon Numarası     : 0541 238 28 48
 • Lisans Numarası       : TIB-65-02

III.2.b) İletişime geçilecek firma sorumlusu (ad-soyad ve iletişim bilgileri)

 • Tıbbi Atıkların Yönetiminden Sorumlu Kişi        : Murat Onur ÇELİKTAŞ
 • Telefon Numarası                                               : 0542 591 02 51
 • E-posta Adresi                                                    :yorhanli@hotmail.com

 

III.2.c) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipmanlar ve araçlar, araçların plaka numaraları, kapasiteleri ve lisans numaraları

                        Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması sırasında kullanılan ekipmanlar şunlardır;

 1. Dijital göstergeli elektronik tartı,

 2. Döküntü seti,

 3. Talaş,

 4. Eldiven

 5. Maske

 6. Turuncu renkli tıbbi atık elbisesi

 7. Çelik tabanlı ayakkabı

 8. Koruyucu gözlük

 9. Yedek poşetler,

 10. Yangın tüpü,

 11. İlkyardım seti,

 12. Sıvı el dezenfektanı,

 13. Metal detektörü,

 14. Radyasyon detektörü

 

Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak araçların plaka numaraları, kapasiteleri ve lisans numaraları

PLAKA

LİSANS

KAPASİTE (kg)

34 UF 1326

TIB-65-02/02

7900

34 YB 4151

TIB-65-02/05

7900

 

 

III.2.ç) Tıbbi atık toplama programı, sağlık kuruluşlarının atıklarının alınacağı günler ve saatler ile tıbbi atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah

ATIĞIN ALICAĞI GÜNLER

SAATLER

GÜZERGAH

HERGÜN

08:00-17.00

VAN MERKEZ

PAZARTESİ-ÇARŞAMBA-CUMA

08:00-17.00

VAN İLÇELER

 

III.2.d) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında görevlendirilen personelin ad-soyad ve iletişim bilgileri

TIBBİ ATIK ŞOFÖRÜ

TELEFON

CENGİZ ELİŞ(VAN MERKEZ VE İLÇELER)

0541 253 20 81

 

 

 

 

TIBBİ ATIK TOPLAYICISI

TELEFON

ALİ BABACAN (VAN MERKEZ VE İLÇELER)

0543 765 64 56

 

 

III.3. TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU VE BERTARAFI

III.3.a) Tıbbi atıkların gönderildiği sterilizasyon ve/veya yakma tesisi (tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası, tesisin türü)

 

TESİS ADI

ADRESİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

LİSANS NUMARASI

TESİSİN TÜRÜ

DOĞA ATIK YÖNETİMİ SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZALP YOLU ÜZERİ BEYÜZÜMÜ MAH HOŞGEDİK MEVKİİ

5412382848

05TIB-65-02

BUHAR İLE STERLİZASYON

 

III.3.b) İletişime geçilecek sterilizasyon ve/veya yakma tesisi sorumlusu (ad-soyad, iletişim bilgileri ve görev tanımı)

Murat Onur ÇELİKTAŞ

0542 591 02 51


III.3.c) Sterilizasyona tabi tutulan tıbbi atıkların bertaraf edileceği depolama sahası (tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası)

Mevcut vahşi depolama sahasında bertaraf edilmektedir.

 

                        III.3.ç)İletişime geçilecek depolama tesisi sorumlusu (ad-soyad ve iletişim bilgileri)

                       Murat Onur ÇELİKTAŞ        : 0542 591 02 51

 

III.3.d) Tesis durma, bakım ve arıza durumlarında tıbbi atığın gönderileceği atık işleme tesisi (tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası, tesisin türü)

Tesis de biri asıl biri yedek olmak üzere iki adet sterilizasyon ünitesi bulunmaktadır. AKAR 813 marka ünite asıl, NYIR CLAVE 2000 marka ünite yedek olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir durma, bakım ve arıza gibi olağandışı durumlarında üniteler yedekli olarak kullanılarak sterilizasyon işlemine ara vermeden devam edilir.

 

III.4.   TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI İLE STERİLİZASYON VE/VEYA YAKMA TESİSİNDE GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL

III.4.a) Ad-soyad ve iletişim bilgileri

TIBBİ ATIK ŞOFÖRÜ

TELEFON

CENGİZ ELİŞ(VAN MERKEZ VE İLÇELER)

0541 253 20 81

 

 

 

 

 

 

 

TIBBİ ATIK TOPLAYICISI

TELEFON

ALİ BARAN (VAN MERKEZ VE İLÇELER)

0543 765 64 56

 

III.4.b) Görev tanımları

TIBBİ ATIK ŞOFÖRÜ

Tıbbı atıkların taşınmasında görevli personel

TIBBİ ATIK TOPLAYICISI

Tıbbi atıkların toplanmasında taşınmasında ve boşalmasında sorumlu personel

 

III.4.c) Çalışma sırasında kullanacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların özellikleri ile bulunduğu yer

Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer. Taşıma işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde araçta muhafaza edilir.

 

III.4.ç) Yetki Belgesi örneği Ek-2 de yer alır.

            III.4.d)Bağışıklanma ve sağlık kontrolü yapıldığına ilişkin bilgi Ek-3 de yer alır.

III.4.e) Eğitimi (Periyodik eğitim kayıtları Ek-4 yer alır).

 

III.5. TOPLAMA VE TAŞIMA İLE TESİSTE KULLANILAN EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

III.5.a)Tıbbi atık taşıma araçları ile tesiste kullanılan diğer ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu amacı ile yapılacak işlemler

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği, tıbbi atık araçları ile tesiste kullanılan diğer ekipmanlar her gün temizlenip çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi gerekiyor.

 

III.5.b)Görevli personelin çalışma sırasında kullanacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların temizliği amacıyla yapılacak işlemler

Personelin kullandığı ekipmalar hergün dezenfekte edilecektir.

 

III.5.c)Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanların özellikleri

Görünüş ve Koku : Açık, yeşilimsi sarı renkli, karakteristik kokulu bir sıvıdır.

Bozulma Durumu : Sodyum Hipoklorit çözeltileri, kolay bozunabilme özelliğine sahiptirler.

Stabilite içindeki bir miktar sodyum hidroksit aşırısı ile sağlanır. Buna rağmen tüm Çamaşır Suyu çözeltileri bekletildiklerinde yavaş yavaş bozunurlar. Açığa çıkan oksijen miktarı stabilitenin bir ölçüsüdür. Sodyum Hipoklorit’in bozunmasının niteliği ve bozunma hızı pek çok etkene bağlıdır.

Ancak bunlar arasında en önemlileri şunlardır :

> Hipoklorit konsantrasyonu

> Sıcaklık

> Işık

> Ürün içindeki bazı metal safsızlıkları

Yüksek konsantrasyondaki hipoklorit çözeltileri, düşük konsantrasyonda olanlara göre daha hızlı bozunurlar. Sıcaklık ve ışık, bozunma hızını artırır. Ürün içindeki safsızlık olarak bulunabilecek bakır, nikel, kobalt, demir gibi metaller oksijen çıkışıyla sodyum hipokloritin bozunmasını hızlandırırlar.

 

III.6.KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER

III.6.a)Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması ile sterilizasyonu/bertarafı sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

Kaza anında araç içerisinde bulunan ilk yardım seti ile ilk yardım yapılacak, sağlık kurumuna acil sevki sağlanacaktır.

Tesisteki yaralanmalarda ilk olarak tesis de bulunan ecza dolabından yararlanılacak ve daha sonra sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçilerek gerekli önlem ve işlemler yapılacaktır. Çalışan personele bu konuda gerekli eğitimler verilmektedir. Kaza ve yaralanmalarda 112 acil servis, itfaiye vb. destek kuramlarından yardım istenecektir.

 

III.6.b) Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması ile sterilizasyonu/bertarafı sırasında oluşabilecek dökülme-yayılma ve diğer kazalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler

 

Tıbbi atıkların taşınmasında olası bir kazada alınacak önlemler ve yapılacak işlemler;

 • İlk önce güvenlik alanı oluşturulur,

 • İl sınırı içindeyse trafik polisi değilse jandarma trafik polisi çağrılır,

 • Yetkili personeller aranır,

 • Yaralanma varsa 112 acil servis aranır,

 • Yola dökülen tıbbi atık poşetlerinden eğer yırtılan tıbbi atık poşetleri varsa yeni poşetlere konarak araca yüklenir. Yerde kan ve benzeri sıvılar varsa hemen alana talaş ve kireç dökülerek alan hastalık risklerine karşı korunur,

 • Eğer araç hasarı büyükse çekici çağrılır, değilse tekrardan yoluna devam eder.

 

III.6.c) Kullanılacak ekipmanların özellikleri ve bulundukları yerler

 Aşağıda belirtilen ekipmanlar tıbbi atık aracında bulundurulmalıdır.

 1. İlk yardım çantası (Teknik Özellikleri)
  a- Gazlı bez, Serum fizyolojik % 0.9 luk, Üçgen sargı bezi,  Silindir sargı bezi, Elastik sargı bezi, Yara bandı, Flaster, Çengel iğne, Turnike lastiği,  Makas, Amonyak-kolonya ilk yardım çantasının içerisinde mutlaka bulunmalıdır.
  b- Çanta  darbelere dayanıklı malzemeden imal edilmeli içine toz ve nem aldırmamalı içi ise sünger kaplı olmalıdır.
  c- Çantanın üzerinde Kızılay’ı simgeleyen hilal mutlaka olmalıdır.
  ç- Çantanın kapağı herkes tarafından kolaylıkla açılabilir olmalı.
  d- Çantanın taşıma sapı olmalıdır.

 

2.         Maske, gözlük, eldiven, çizme, bone, elbise

Maske            : Yüze uymayı sağlayan ayarlanan lastikler olacak,
                       Toz, sis, mikrop ve dumana karşı koruyucu özelliğinde olacak,
                       Buruna gelen kısım metal takviyeli olacak,
                       Pileli olacak,
                       Her iki yanda kulak tutucu lastikleri olacak,

              Beyaz renkli (bulunamazsa yeşil renk olacak) olacak,  
              Günlük kullanımlı olacak.

Gözlük           : Farklı büyüklükteki yüzlere uymayı sağlayan lastikler olacak,
                       Gözü kaplayıcı ve koruyucu şekilde olacak,
                       Yumuşak plastik malzemeden yapılmış olacak,
                       Yüzde kaba biçimde durmayacak,
                       Nefes verme sübabı bulunacak,

Eldiven          : Tabii latexten, tekstil takviyeli, rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olacak,
                       Yırtılmalara ve sürtünmelere dayanıklı olacak,
                       Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak,
                       Üstü tamamen kaplı, iç astarı kaliteli olacak,
                       Rengi turuncu olacak.

Çizme             : Su geçirmez olacak,

Çelik tabanlı olacak,
Uzun konçlu emniyet çizmesi olacak,
PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olacak.

                                   Bone               : Başın yüz kısmı hariç diğer yerleri kapsayacak şekilde olacak,

Kenarları lastik büzmeli olacak,
İnce pamuktan yapılacak,
Su geçirmez özelliği olacak,
Günlük kullanımlı olacak.

Elbise             : Pantolon ve ceketten ibaret iki parçadan olacak,
            Ceket ve pantolonun rengi, turuncu(portakal rengi) olacak,
            Ceket yakası hakim yaka olacak,
            Ceket düğmeleri gizli kapaklı ve düğme sayısı 5 adet olacak,
            Ceketin yanlarında dıştan çift cep, sol göğüste dıştan tek cep olacak. Sol göğüsteki cebin hemen             üzerinde personelin adı-soyadı büyük harfle yazılacak, adı-soyadının hemen altına “TIBBİ ATIK   PERSONELİ” yazısı yazılacak,
            Kollar düz olacak,
            Ceketler robadan parçalı değil, düz olacak,
           Pantolon; önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı     yapılacak,
          İş elbiseleri yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacak,
          Dikişte polyester iplik kullanılacak. Ceket ve pantolonda 3 iğne dikiş olacak,
          İthal polyester-gabardin(%65 polyester, %35 pamuk) kumaş kullanılacak,
          Elbiseler mevsime uygun olacak. Yazlık iş elbisesi; yazın terletmeyen ve ince, kışlık iş elbisesi; kışın sıcak tutan ve kalın kumaştan yapılmalıdır.

 

3.         Talaş ve kireç

4.         Dezenfektan maddeler

5.         Toplama ekipmanı

6.         Yedek tıbbi atık poşeti

TIBBİ ATIK TORBASI ÖZELLİKLERİ : Tıbbi atık torbaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‟nın 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde tarif edilen maddelere uygun olmalıdır.  Tıbbi atık torbaları; delinmeye, yırtılmaya, taşımaya ve patlamaya dayanıklı, sızdırmaz olmalıdır. Tıbbi atık torbaları; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden üretilmiş olmalı, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilmiş olmalı, torbaların çift kat kalınlığı en az 100 mikron olmalı ve en az 10 kg kaldırma kapasitesi olmalı, torbaların üzerinde her iki yüzünde görünebilir büyüklükte “Uluslar arası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşımalı ve kırmızı renkli olmalıdır.

 

III.6.ç)Kazaların bildirilmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması

 Rohan Temizlik Pey İnş Otom San Tic Ltd Şti’ de görevli Çevre Mühendisi Murat ÇAKIL tarafından kayıt altına alınacak ve raporlanacaktır.

 

III.7.KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA

III.7.a)Bir önceki yıl toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarı (belediyeler bazında ayrı ayrı belirtilecektir)

2017 yılı toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarı             : 883.292,00kg

 

III.7.b)Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve kütle-denge bildiriminden sorumlu personel (ad-soyad ve iletişim bilgileri)

Murat Onur ÇELİKTAŞ

0542 591 0251


III.7.c)Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve kütle-denge bildirimi (UATF’lerin ve alındı makbuzlarının temini, saklanması, doldurulması ve takibinin nasıl yapılacağı, kütle-denge bildiriminin ne zaman ve nasıl yapılacağı)

Kütle denge bildirimleri takip eden ayın son gününe kadar Bakanlığın online sitesinde kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

                                                    

 

 

EK-1

KURUM ADI

ADRES

TELEFON

ATIK MİKTARI kg(Aylık)

GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ

S.B.Ü VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SÜPHAN MAH. HAVAYOLU KAVŞAĞI 1. KİLOMETRE EDREMİT VAN

0432 215 76 01

33.465

VAR

ERCİŞ DEVLET HASTANESİ

VAN YOLU MAH. VAN YOLU CAD. ERCİŞ VAN

0432354 34 42

3.586

VAR

MURADİYE DEVLET HASTANESİ

YENİŞEHİR MAH. HASTANE CAD. NO:34 MURADİYE VAN

0432 451 20 47

693

VAR

ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ

KIŞLA MAH.VALİ MÜNİR KARALOĞLU CAD. NO:46 ÇALDIRAN VAN

0432 412 22 88

658

VAR

ÖZALP DEVLET HASTANESİ

CUMHURİYET MAH. VAN YOLU ÜZERİ ÖZALP VAN

0432 712 27 75

1.189

VAR

BAŞKALE DEVLET HASTANESİ

HAKKARİ YOLU ÜZERİ ERTAŞ PETROL YANI BAŞKALE VAN

0432 651 20 37

1.270

VAR

ÇATAK DEVLET HASTANESİ

CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CAD.MİRAVA OTEL KARŞISI ÇATAK VAN

0432 512 2551

452

VAR

GEVAŞ DEVLET HASTANESİ

KARŞIYAKA MAH.100. YIL CAD.GEVAŞ VAN

0432 612 20 65

1.007

VAR

BAHÇESARAY DEVLET HASTANESİ

İSLAM MAH.BAHÇESARAY VAN

0432 751 20 62

668

VAR

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

VALİ MİTHAT BEY MAH. HASTANE CAD. 1 NOLU ASM YANI İPEKYOLU VAN

0432 215 15 60

1.483

VAR

YYÜ DURSUN ODABAŞI TIP MERKEZİ

BARDAKÇI MAH. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TUŞBA VAN

0432 215 04 70

17.936

VAR

YYÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BARDAKÇI MAH. ZEVE KAMPÜSÜ TUŞBA VAN

0432 225 17 44

2.133

VAR

KIZILAY KAN MERKEZİ

ALİ PAŞA MAH. SIHKE CAD. NO:148 65100 VAN

0432 210 03 03

3.136

VAR

ÖZEL LOKMAN HEKİM HAYAT HASTANESİ

SERHAT MAH.MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:58 İPEKYOLU VAN

0432 215 84 91

3.187

VAR

ÖZEL LOKMAN HEKİM VAN HASTANESİ

ŞEREFİYE MAH. HASTANE 2. CAD. NO:2 İPEKYOLU VAN

0432 214 68 80

5.122

VAR

ÖZEL AKDAMAR HASTANESİ

HATUNİYE MAH. ASMİN SOK. NO:8 İPEKYOLU VAN

0432 217 59 00

1.326

VAR

VAN ÖZEL DİYALİZ MERKEZİ

HALİLAĞA MAH.İPEKYOLU CAD. 23. SOK. NO:86 İPEKYOLU VAN

0432 217 10 21

4.163

VAR

ÖZEL ERCİŞ MED TIP MERKEZİ

VANYOLU MAH. VANYOLU CAD. ÖRNEKLER SOK. ÇAĞILTI ENDAM SİTE A BLOK ERCİŞ VAN

0432 351 00 00

322

VAR

ÖZEL URARTU GÖZ HASTALIKLARI DAL MERKEZİ

HASTANE 2. CAD. URARTU OTELİ ALTI İPEKYOLU VAN

0432 215 88 51

45

YOK

UZM. DR. MUHAMMED FERHAT KESMEZ

VALİ MİTHAT BEY MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. NEDİM ODABAŞI İŞ MERKEZİ ZEMİN KAT İPEKYOLU VAN

0432 214 75 76

16

YOK

UZM. DR. AYDIN YAKIŞIR

İRFANBAŞTUĞ CAD. ARMA İŞ MERKEZİ ZEMİN KAT İPEKYOLU VAN

0432 212 00 99

22

YOK

UZM. DR. İHSAN RUA

ŞEREFİYE MAH. HASTANE 2. CAD. K:1 NO:8 İPEKYOLU VAN

0432 215 57 57

17

YOK

UZM. DR. MEHMET ALİ MIZRAK

VALİ MİTHAT BEY MAH. HASTANE CAD. MEHMET BARAN İŞ MERKEZİ KAT:3 İPEKYOLU VAN

0432 216 30 39

-

YOK

UZM. DR. MEHMET ÇETİNKAYA

ŞEREFİYE MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. URARTU İŞ MERKEZİ NO:3 İPEKYOLU/VAN

0432 214 05 86

-

YOK

DR. NURETTİN TAŞDELEN

BAHÇIVAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:49 İPEKYOLU/VAN

0432 215 28 68

10

YOK

UZM. DR. KASIM TURAN

ŞEREFİYE MAH. HASTANE CAD. YEĞİN ALTAY İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:8 İPEKYOLU VAN

0544 874 57 57

-

YOK

DR. NEZİ EDA KIROĞLU

ŞEREFİYE MAH. URARTU OTELİ ALTI 902 SOK. NO 1/A NO:2 İPEKYOLU VAN

0505 841 97 35

-

YOK

DT. M. SALİH BAYRAMOĞLU

HASTANE CAD. ÖZOK İŞ MERKEZİ KAT:2 No:7 İPEKYOLU/VAN

0432 216 25 74

-

YOK

DT. MURAT TUNCER

HASTANE CAD. IRAKLAR İŞ HANI NO:16 İPEKYOLU VAN

0432 216 47 52

-

YOK

DT. ŞİRİN ALP

HASTANE 2. CAD. ELİT İŞ MERKEZİ K:2 NO:10 İPEKYOLU VAN

0432 214 28 00

9

YOK

DT. AYDIN EVLİYAOĞLU

HASTANE CAD. URATU OTELİ YANI ELİT İŞ MERKEZİ KAT :1 NO :6 İPEKYOLU VAN

0432 214 18 38

19

YOK

DT. MEHMET GÜLCAN

HASTANE CAD. A. KOÇAK İŞ MERKEZİ K:1 NO:10-2 İPEKYOLU VAN

0538 974 55 99

-

YOK

DT. MUSTAFA GÜÇLÜ

HASTANE CAD. A. KOÇAK İŞ MERKEZİ K:4 NO:6 İPEKYOLU VAN

0537 700 36 36

-

YOK

DT. CEVAHİR MIZRAK

NEDİM ODABAŞI İŞ MERKEZİ A BLOK K:6 NO:107 İPEKYOLU VAN

0432 216 82 93

5

YOK

DT. YALÇIN SÖNMEZ

HASTANE CAD ÖZOK İŞ MERKEZİ KAT:2 NO: 5 İPEKYOLU VAN

0432 214 14 01

15

YOK

DT. TAHSİN AYTEKİN

HASTANE CAD ÖZOK İŞ MERK KAT : 1 NO: 6 İPEKYOLU VAN

0432 214 48 35

5

YOK

DT. HACER AKKOÇ

HASTANE CAD ÖZOK İŞ MERK KAT : 1 NO: 6 İPEKYOLU VAN

0432 216 16 04

10

YOK

DT. OSMAN AZİZOĞLU

HATANE CAD ÖZOK İŞ MER KAT:2 NO :9 İPEKYOLU VAN

0432 212 05 84

25

YOK

DT. TOLGA YAZLIK

HASTANE 2.CD ÖZOK İŞ MRK. KAT:2 NO:4 İPEKYOLU VAN

0432 216 09 99 

10

YOK

DT. BÜLENT BIÇAK

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. HACI OSMAN SOK. K:2 NO:8 İPEKYOLU VAN

0432 215 21 49

10

YOK

DT. BİLAL KARLIDAĞ

İRFAN BAŞTUĞ CAD DİMET İŞ MERKEZİ KAT NO :2 İPEKYOLU VAN

0432 214 94 95

21

YOK

DT. ÖZKAN KARAASLAN

F. ÇAKMAK CAD. CANER İŞ MERKEZİ K:2 NO:205 İPEKYOLU VAN

0530 386-0296

-

YOK

DT. MUHAMMED BAYTAR

KAZIM KARABEKİR CAD. SOYDAN İŞ HANI K:1 NO:1 İPEKYOLU VAN

0432 216-4903

-

YOK

DT. CAFER ÖZVAN

CUMHURİYET CAD DEĞER İŞ MER KAT:2 NO : 2 İPEKYOLU VAN

0505 561 02 40

6

YOK

DT. YAŞAR BAYTAR

KÜÇÜK CAMÜ CİVARI YÜZBAŞIOĞLU KENT OTELİ KARŞISISI HÜSNÜ İŞ MER KAT :2 İPEKYOLU VAN

0432 216 47 76

10

YOK

DT. ERHAN ÖZDEN

BAHÇIVAN MAH. AY İŞ MERKEZİ K:1 NO:1 İPEKYOLU VAN

0432 215-9956

17

YOK

DT. G. KAYA KAPTANOĞLU

KAZ. KARABEKİR CAD. YEŞİL YURT İŞ MERKEZİ K:1 NO:3 İPEKYOLU VAN

0432 215 51 11

 

 

-

YOK

DT. UĞUR YORGUN

SIHKE CAD. Y.YIL İL MERKEZİ B BLOK K:1 NO:3 İPEKYOLU VAN

0544 415 59 60

-

YOK

DT. CELALETTİN AKIN

HASTANE 2. CAD. M.N. ARVAS İŞ MERKEZİ NO:10 İPEKYOLU VAN

0506 181-7353

10

YOK

DT. ŞEBNEM AKAY

V.M. BEY MAH. NEDİM ODABAŞI İŞ MERKEZİ B BLOK K:2 NO:16 İPEKYOLU VAN

0532 231-4183

-

YOK

DT. EMRE NAİBOĞLU

K.K CAD. KAYA KENT APT. K:1 NO:2 İPEKYOLU VAN

0432 216 33 43

-

YOK

DT. NURETTİN ŞEN

URARTU OTELİ KARŞISI M. NUR ARVAS İŞ MERKEZİ K:1 İPEKYOLU VAN

0543 960-9245

-

YOK

DT. FATMA GEYİK

ŞEREFİYE MAH. SANTRAL 1 SOK. KEMAL GEYİK APT. K:1 NO:2 İPEKYOLU VAN

0432 216 66 06

-

YOK

DT. HAYRETTİN ORUÇ

HASTANE CAD. A. KOÇAK İŞ MERKEZİ NO:10/4 İPEKYOLU VAN

0555 899 68 00

-

YOK

ÖZEL VAN DÜNYA AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

ALİPAŞA MAH. SUVAROĞLU CAD. SUVAROĞLU SOK. KOZİKOĞLU APARTMANI NO:1/3 İPEKYOLU VAN

0432 216 85 85

29

YOK

ÖZEL YAKUP BOZYEL AĞIZ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

HASTANE 2. CAD. M.NUR ARVAS İŞ MERKEZİ KAT:2 NO:13 İPEKYOLU VAN

0432 210 00 02

 

5

YOK

DT. VEYSEL POLAT

KAZIM KARABEKİR CAD. DOĞU APT. K:3 NO:6 İPEKYOLU VAN

0432 216 00 65

 

 

-

YOK

DT. AKVAN KİBAR

HAFIZİYE MAH. İKİNİSAN BULVARI NO:73/23 İPEKYOLU VAN

0432 215 38 39

-

YOK

DT. ABDULSELAM OZARSLAN

ŞEREFİYE MAH. HASTANE 2. CAD. ASLAN İŞ MERKEZİ K:1 NO:20 İPEKYOLU VAN

0545 331 33 30

7

YOK

DT. OĞUZ AYAZ

K.KARABEKİR CAD. ARTOS İŞ MERKEZİ KARŞISI SAİT ACAR İŞ MERKEZİ İPEKYOLU VAN

0505 752 79 98

10

YOK

DT. ŞÜKRAN BAYKARA

BEYAZIT MAH. İSVİÇRELİLER ÇARŞISI BÜYÜK CAMİİ YANİ K:1 NO:2 ÇALDIRAN VAN

0432 412 30 55

-

YOK

DT. ERDOĞAN KURT

VANYOLU CAD. VANYOLU SİT. A BLOK K:3 ERCİŞ VAN

0534 376 53 77

-

YOK

DT. ALİ GEZER

VAN YOLU MAH. VAN YOLU CAD. GÜL APT. K:1 NO:13 ERCİŞ VAN

 0535 627 04 16

-

YOK

DT. ABDULKADİR YILMAZ

VALİ MİTHAT BEY MAH. HASTANE CAD. YAVUZ PASAJI NO:7 İPEKYOLU VAN

0533 139 77 66

17

YOK

DT. EDİP DÜNDAR

VALİ MİTHAT BEY MAH. HASTANE CAD. YAVUZ APT. NO:17/14 İPEKYOLU VAN

0530 645 68 65

-

YOK

DT. SAVAŞ ŞALKA

BAHÇELİ EVLER MAH. HAMAM SOK. GÖZEGİR APT. ZEMİN KAT NO:5 GEVAŞ VAN

0554 894 91 15

29

YOK

DT. MUSTAFA SAVRAN

ŞEREFİYE MAH. HASTANE 2 CAD. İŞLEK İŞ MERKEZİ A BLOK K:1 NO:1 İPEKYOLU VAN

0531 463 21 03

-

YOK

DT. ÇAĞLAR BİLMEZ

BAHÇIVAN MAH. YÜZBAŞIOĞLU SOK. DİNÇER APT. K:1 NO:1 İPEKYOLU VAN

0432 216 86 01

3

YOK

DT. HÜSEYİN DEMİRKAYA

KIŞLA MAH. ÇINARLI CAD. ERCİŞ İTİMAT YANI K:2 ERCİŞ VAN (TAŞINIYOR)

0532 334 48 87

-

YOK

DT. HALİL İBRAHİM HANEGE

VALİ MİTHATBEY MAH. ARAZ SOK. ADIĞÜZEL İŞ MERKEZİ K:4 İPEKYOLU VAN

-

-

YOK

DT. ELİF YILDIZ

BAHÇIVAN MAH. NURBABA 1. SOK. HÜSEYİN YEŞİLYURT İŞ MERKEZİ K:2 NO:24 İPEKYOLU VAN

-

13

YOK

DT. KASIM ŞAVLİ

MAHMUDİYE MAH. AHMET ARİF SOK. K:1 NO:5 ÖZALP VAN

-

-

YOK

DT. KADRİYE DURMAZ

ŞEREFİYE MAH. HASTANE 2. CAD. ÖZOK İŞ MERKEZİ K:1 NO:5 İPEKYOLU VAN

-

12

YOK

DT. MORTAZA ESMAILI TANBAKLHOU

BAHÇIVAN MAH. KAZIM KARABEKŞR CAD. MİKAİL KOTAS İŞ MERKEZİ K:1 NO:1 İPEKYOLU VAN

-

-

YOK

DT. FERİDUN ATLİ

ŞEREFİYE MAH. URARTU SOK. İRFAN BAŞTUĞ CAD. ALBİNA YAPI APT. İPEKYOLU VAN

-

7

YOK

TUŞBA TSM

VALİ MİTHAT BEY MAH. HASTANE CAD.1 NOLU ASM ALTI MERKEZ/VAN

0432 210 06 75

 

YOK

İPEKYOLU TSM

HALİLAĞA MAH.İPEKYOLU CAD.ÜZERİ MERKEZ/VAN

0432 217 88 80

210

YOK

BAHÇESARAY TSM

BAHÇESARAY İSLAM MAH.DEVLET HASTANESİ

0553 169 84 83

 

YOK

BAŞKALE TSM

HAFİZİYE MAH.TADİL SARIHAN CAD.ESKİASKERLİK ŞUBESİ BAŞKALE/VAN

0432 651 21 27

 

YOK

ÇALDIRAN TSM

ÇALDIRAN DEVLET HAST.YANI 65970 ÇALDIRAN/ VAN

0432 412 20 20

 

YOK

ÇATAK TSM

CUMHURİYET MAH.ATATÜRK CAD.NO:5 KAT:2 ÇATAK/VAN

0432 512 26 60

 

YOK

EDREMİT TSM

ERDEMKENT TOKİ EDREMİT/VAN

0432 317 26 16

 

YOK

ERCİŞ TSM

KARATAŞLAR MEVKİ TOKİ KONUTLARI 5NOLU ASM ERCİŞ/VAN

0432 388 32 27

15

YOK

GEVAŞ TSM

GEVAŞ ORTA MAH.EMNİYET KARŞISI GEVAŞ/VAN

0432 612 22 70

 

YOK

GÜRPINAR TSM

CUMHURİYET MAH.CEZAEVİ SOK.TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÜRPINAR/VAN

0432 551 20 10

140

YOK

MURADİYE TSM

VANYOLU CAD.FEVZİ ÇAKMAK MAH. SAĞLIK OCAĞI NO:79 MURADİYE/VAN

0432 451 20 18

 

YOK

ÖZALP TSM

MAHMUDİYE MAH.ASKERLİK ŞUBESİ YANI MERKEZ ASM ÜSTÜ ÖZALP/VAN

0432 712 22 81

 

YOK

SARAY TSM

ATATÜRK MAH.CUMHURİYET CAD.SARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SARAY/VAN

0432 781 22 65

100

YOK

BAŞKALE MERKEZ 1 NOLU ASM

MAHMUT ERTUŞ 205. SK. HAFIZİYE MAH. BAŞKALE VAN

0432 651 20 02

 

YOK

BAŞKALE MERKEZ 2 NOLU ASM

TEPEBAŞI  MAHALLESİ / ERTOŞ SK. BAŞKALE VAN

0432 651 27 90

 

YOK

BAŞKALE ALBAYRAK ASM

BAŞKALE ALBAYRAK MAHALLESİ BAŞKALE VAN

0432 672 60 42

 

YOK

BAŞKALE EŞMEPINAR ASM

BAŞKLE EŞMEPINAR MAHALLESİ BAŞKALE VAN

0432 671 32 28

 

YOK

BAŞKALE ÇALDIRAN ASM

BAŞKALE ÇALDIRAN MAHALLESİ BAŞKALE VAN

0432 673 50 09

 

YOK

TUŞBA 1 NOLU ASM

İSTASYON MAH.TERMİNAL CAD.MEHMET PAŞA SK. TUŞBA VAN

0432 216 07 73

75

YOK

TUŞBA 2 NOLU ASM

BEYÜZÜMÜ MAH. AVEREK YOLU ÜZERİ TUŞBA/VAN

0432 216 16 49

45

YOK

TUŞBA 3 NOLU ASM

ALTINTEPE MAH. ZEVE CAD.11.SK.TUŞBA/VAN

0432 217 16 70

39

YOK

TUŞBA 4 NOLU ASM

AKKÖPRÜ MAH.ALİ TURAN SK.FEVZİŞENGÜL İLKÖĞRETİM OKULU TUŞBA VAN

0432 222 07 68

 

35

YOK

TUŞBA 5 NOLU ASM

ABDURRAHMAN GAZİ MAH. BEDİÜZZAMAN CAD.TUŞBA/VAN

0432 215 84 76

45

YOK

TUŞBA 6 NOLU ASM

KALECİK TOKİ TUŞBA/VAN

0555 895 83 21

 

YOK

TUŞBA ALAKÖY ASM

ALAKÖY MAH.TUŞBA/VAN

0432 258 21 61

18

YOK

TUŞBA KASIMOĞLU ASM

KASIMOĞLU MAH.TUŞBA/VAN

0432 253 40 91

 

YOK

TUŞBA GEDİKBULAK ASM

GEDİKBULAK MAH.TUŞBA/VAN

0432 251 20 55

 

YOK

SARAY MERKEZ 1 NOLU ASM

ATATÜRK MAH. OKUL SOK NO:3 SARAY / MERKEZ

0432 781 20 10

 

YOK

MURADİYE MERKEZ 1 NOLU ASM

FEVZİ ÇAKMAK MAH. ESKİ VAN YOLU ÜZERİ MUARADİYE / MERKEZ

0432 451 38 69

 

YOK

MURADİYE MERKEZ 2 NOLU ASM

 YENİ ŞEHİR MAH. EMNİYET CAD. YAĞMUR APT MURADİYE VAN

0432 451 50 00

12

YOK

 MURADİYE BABACAN ASM

MURADİYE BABACAN MAHALLESİ VAN

0432 475 62 00

 

YOK

MURADİYE ULUŞAR ASM

MURADİYE ULUŞAR MAHALLESİ VAN

0506 288 68 87

 

YOK

MURADİYE ÜNSELİ ASM

MURADİYE ÜNSELİ  MAHALLESİ VAN

0432 471 21 25

16

YOK

MURADİYE DOĞANGÜN ASM

 MURADİYE DOGANGÜN MAHALLESİ VAN

0432 474 42 81

 

YOK

ÖZALP MERKEZ 1NOLU ASM

MAHMUDİYE MAH. ÖZALP YOLU ASKERLİK ŞUBESİ YANI ÖZALP VAN

0432 712 29 43

16

YOK

ÖZALP MERKEZ 2NOLU ASM

 İSTASYON MAH.ÖZALP/ MERKEZ VAN

-

20

YOK

ÖZALP DORUTAY ASM

ÖZALP DORUTAY MAHALLESİ VAN

0432 724 20 78 

 

YOK

ÖZALP TULGALI ASM

 ÖZALP AŞAĞI TURGALI MAHALLESİ VAN

-

 

YOK

ÖZALP SAĞMALI ASM

ÖZALP AŞAĞI SAĞMALLI MAHALLESİ VAN

0432 721 50 39

 

YOK

ÖZALP KIRKÇALI ASM

ÖZALP KIRKÇALI MAHALLESİ VAN 

0432) 727 35 51

 

YOK

İPEKYOLU 1 NOLU ASM

VALİMİTHATBEY MAH. HASTAE ÇIKMAZ SK. İPEKYOLU/VAN

0432 212 21 10

39

YOK

İPEKYOLU 2 NOLU ASM

CEVDETPAŞA MAH. EMNİYET 7. SK.  İPEKYOLU/VAN

0432 210 20 88

 

YOK

İPEKYOLU 3 NOLU ASM

HALİLAĞA MAH. İPEKYOLU CAD. ÜZERİ İPEKYOLU/VAN

0432 217 29 40

113

YOK

İPEKYOLU 4 NOLU ASM

YALI MAH. KALE SK. İPEKYOLU/VAN

0545 532 73 00

35

YOK

İPEKYOLU 5 NOLU ASM

BOSTANİÇİ MAH. KURTULUŞ CAD. ESKİ BOSTANİÇİ BELEDİYESİ YANI İPEKYOLU/VAN

0432 213 27 26 

67

YOK

İPEKYOLU 6 NOLU ASM

YALIMEREZ MAH. ERTUŞ SK. İPEKYOLU/VAN

0432 223 42 98

29

YOK

İPEKYOLU 7 NOLU ASM

KARŞIYAKA MAH. GAZİOSMAN CAD. İPEKYOLU/VAN

0432 213 27 45

139

YOK

İPEKYOLU 8 NOLU ASM

HACIBEKİR MAH. SÜRMELİ 2.SK İPEKYOLU/VAN

0432 212 42 20

25

YOK

İPEKYOLU 9 NOLU ASM

SEYİT FEHİM ARVASİ MAH. ÖZDEMİR 1.SK. NO:1 İPEKYOLU/VAN

0507 338 45 55

 

YOK

İPEKYOLU 10 NOLU ASM

ŞEREFİYE MAH. ORDU CAD. İPEKYOLU/VAN

0432 215 42 09

49

YOK

İPEKYOLU 11NOLU ASM

SELİMBEY MAH. TEBRİZKAPI 2.ARA 6. SK İPEKYOLU/VAN

0432 222 09 84

32

YOK

İPEKYOLU 12NOLU ASM

KARŞIYAKA MAH. KERİM TUNCER İ.Ö.O. ÜSTÜ İPEKYOLU/VAN

0432 213 13 12

50

YOK

İPEKYOLU 13NOLU ASM

HACIBEKİR MAH. ORHAN DOĞAN CAD. İPEKYOLU/VAN

0432 216 49 98

29

YOK

İPEKYOLU 14NOLU ASM

CEVDETPAŞA MAH. BAYIRLI SK. İPEKYOLU/VAN

0432 216 49 98

 

YOK

İPEKYOLU 15NOLU ASM

BUZHANE MAH. DERVİŞ DEMİRCİOĞLU CAD. NO:17 İPEKYOLU/VAN

0432 217 55 11 

13

YOK

İPEKYOLU 16 NOLU ASM

BOSTANİÇİ TOKİ İPEKYOLU/VAN

-

 

YOK

İPEKYOLU 17NOLU ASM

ALİPAŞA MAH. İMAMHATİP LİSESİ KARŞISI İPEKYOLU/VAN

-

 

YOK

İPEKYOLU 18NOLU ASM

KARPUZALAN MAH. İPEKYOLU/VAN

0432 213 14 14

 

YOK

İPEKYOLU 19NOLU ASM

CUMHURİYET MAH. CUMHURİYET 3.SOKAK NO:54 İPEKYOLU/VAN

-

34

YOK

İPEKYOLU ERÇEK ASM

ERÇEK MAH. İPEKYOLU/VAN

0432 254 20 10

30

YOK

İPEKYOLU ORTANCA ASM

ORTANCA MAH. İPEKYOLU/VAN

0432 259 20 58

 

YOK

GÜRPINAR MERKEZ 1 NOLU ASM

CUMHURİYET MAH. CEZAEVİ SK. SAĞLIK LOJMANLARI KAT:3 D:2 GÜRPINAR/VAN

0432 551 20 10 

51

YOK

GÜRPINAR GÜZELSU ASM

SERHAT MAH. ORHANDOĞAN CAD. NO78/2 İPEKYOLU-VAN

0432 571 41 42

 

YOK

GÜRPINAR TUTMAÇ ASM

ALİPAŞA MAH. SUVAROĞLU CAD. İLLER BANKASI SOK. ÇOŞKUNLAR YAPI İBRAHİM DIŞARILI APT. DAİRE:6 İPEKYOLU/VAN

0432 574 20 88

 

YOK

GÜRPINAR KIRKGEÇİT ASM

CUMHURİYET MAH. CEZAEVİ SK. SAĞLIK LOJMANLARI KAT:4 D:4 GÜRPINAR/VAN

0432 577 20 31

 

YOK

GEVAŞ MERKEZ ASM

BAHÇELİEVLER MAH. EMNİYET KARŞISI /GEVAŞ VAN

0432 612 22 70

12

YOK

GEVAŞ GÜZELKONAK ASM

GEVAŞ GÜZELKONAK MAHALLESİ GEVAŞ VAN

0432 622 22 22

50

YOK

ERCİŞ 1 NOLU ASM

VAN YOLU CAD. ERCİŞ MERKEZ VAN

0432 351 26 26

18

YOK

ERCİŞ 2 NOLU ASM

KIŞLA YOLU MAH. ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU KARŞISI ERCİŞ/ MERKEZ VAN

0432 351 57 57

20

YOK

ERCİŞ 3 NOLU ASM

            LATİFİYE MAH.  EROĞLU PETROL VE FATİH SULTAN MEHMET OKULU YANI ERCİŞ / VAN

0432 351 26 06

20

YOK

ERCİŞ 4 NOLU ASM

BEYAZIT MAH. BUGAY YOLU CAD. AÇIKCEZAEVİ YOLU ERCİŞ / VAN

0432 351 60 65

 

YOK

ERCİŞ 5 NOLU ASM

SAHİLKENT MAH.KARATAŞLAR MEVKİ. AŞAĞI TOKİ KONUTLARI ERCİŞ / VAN

0432 388 30 30

14

YOK

ERCİŞ 6 NOLU ASM

NATO YOLU  ÜZERİ VEYSİ KÜRÜM İÖO YANI YEŞİLOVA MAH. ERCİŞ / VAN

0432 351 22 63

120

YOK

ERCİŞ 7 NOLU ASM

TEKEVLER MAH. ESKİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK SK. ERCİŞ / VAN

0432 354 29 64

15

YOK

ERCİŞ 8 NOLU ASM

            ADNAN MENDERES MAH.YUKARI TOKİ 6.ETAP ERCİŞ / VAN

-

52

YOK

ERCİŞ ÇELEBİBAĞ 1 NOLU ASM

CUMHURİYET MAH. ÇELEBİBAĞ SK. ERCİŞ / VAN

-

 

YOK

ERCİŞ ÇELEBİBAĞ 2 NOLU ASM

ADİLCEVAZ YOLU ÜSTÜ KARAKOYUNLU İÖO YANI ÇELEBİBAĞ MAH. ERCİŞ / VAN

0432 377 42 42

21

YOK

ERCİŞ KEKLİKOVA ASM

KEKLİKOVA MAH. KEKLİKOVA SK.  ERCİŞ / VAN

0432 373 40 97

 

YOK

ERCİŞ KOCAPINAR ASM

HÜRRİYET MAH. KOCAPINAR SK. ERCİŞ / VAN

0432 371 20 74

 

YOK

ERCİŞ PAY ASM

PAY MAH. PAY SK. ERCİŞ / VAN

0432 372 20 11

 

YOK

ERCİŞ YUKARI IŞIKLI ASM

YUKARI IŞIKLI MAH. YUKARI IŞIKLI SK. ERCİŞ / VAN

0432 354 39 96

16

YOK

EDREMİT ÇİÇEKLİ  ASM

ÇİÇEKLİ BELEDİYESİ YANI. EDREMİT / VAN

0432 314 50 60

 

YOK

EDREMİT 1 NOLU ASM

ESKİ CAMİ MAH.YENİ BELEDİYE BİNASI YANI EDREMİT/VAN

0432 312 29 22

25

YOK

EDREMİT 2 NOLU ASM

ERDEMKENT MAH. ESKİTOKİ EDREMİT / VAN

0553 634 00 30

 

YOK

EDREMİT 3 NOLU ASM

KİRACILAR TOKİ / ESENTEPE MAH.EDREMİT VAN

-

25

YOK

EDREMİT 4 NOLU ASM

ŞABANİYE MAH.HASANBEY CAD. FERİT MELEN İLKÖĞRETİM OKULU YANI EDREMİT /VAN

0432 217 21 10

25

YOK

EDREMİT 5 NOLU ASM

EMİN PAŞA MAH.EMİN PAŞA CAD.EMİN PAŞA İ.Ö. OKULU YANI EDREMİT VAN

0507 530 66 81

22

YOK

EDREMİT 6 NOLU ASM

SÜPHAN MAH.SÜPHAN CAD.2773 NOLU SK. KÖY İÇİ EDREMİT / VAN

0432 217 05 65

49

YOK

EDREMİT 7 NOLU ASM

ERENKENT MAH.7. ETAP CV9 NO:BODRUM KAT EDREMİT / VAN

0432 312 26 16

77

YOK

EDREMİT 8 NOLU ASM

SÜPHAN MAH. GÖL SOK. NO:8 EDREMİT/VAN

0432) 212 42 20

40

YOK

ÇATAK MERKEZ 1 NOLU ASM

ÇATAK MERKEZ  ASKERLİK ŞUBESİ KARŞISI VAN

0432 512 25 51

16

YOK

BAHÇESARAY 1 NOLU ASM

BAHÇESARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ KAT:1 BAHÇESARY VAN

0432 751 20 62

20

YOK

ÇALDIRAN MERKEZ 1 NOLU ASM

 ÇALDIRAN FATİH MAH. İLKOKUL CAD. ZİRAAT BANKASI ARKASI NO.28 VAN

0432 412 30 75

101

YOK

ÇALDIRAN MERKEZ 2 NOLU

ÇALDIRAN FATİH MAH. İLKOKUL CAD. ZİRAAT BANKASI ARKASI NO.28 VAN

0432 412 30 75

 

YOK

ÇALDIRAN UMUTTEPE ASM

 ÇALDIRAN UMUTEPE MAHALLESİ ÇALDIRAN VAN

0432 418 19 62

 

YOK

ÇALDIRAN SOĞUKSUASM

ÇALDIRAN SOĞUKSU MAHALLESİ ÇALDIRAN VAN

0432 422 30 23

 

YOK

ÇALDIRAN YUKARI GÜLDEREN ASM

ÇALDIRAN YUKARI GÜLDEREN MAHALLESİ ÇALDIRAN VAN

0432 423 21 52

 

YOK

ÇALDIRAN KİLİMLİ ASM

 ÇALDIRAN KİLİMLİ MAHALLESİ ÇALDIRAN VAN

0432 418 10 37

 

YOK

VAN HALK LAB.

SEYİT FEHİM ARVASİ MAHALLESİ, 65100 İPEKYOLU/VAN

0432 215 52 56

1.030

VAR

VEREM SAVAŞ

VALİ MİTHAT BEY MAHALLESİ, 65100 VAN MERKEZ/VAN

0432 216 11 22

 

 

140

YOK

Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun bir şekilde web sitemizde çerez kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.